Bureau Nevejan
 
 

 

 

Retraite en trainingen waarin bevrijdend inzicht meditaties worden gegeven

2023​​​​​​​
 

22 t/m 27 augustus nabij Beaumont, België
Zomer retraite 'Living at the Edge of the Unknown'
Start 24 sept.'23 in A'dam (8 x een zondag)
​​​​​​​Interconnected - Inzicht meditatietraject

Rob Nairn over Inzicht:
"Inzicht is het diepste niveau van leren. Het is leren door rechtstreekse waarneming, die op natuurlijke wijze tot begrip leidt. Er is geen sprake van leren door van buitenaf verworven kennis, door iets dat van buiten ingevoerd wordt. Inzicht leidt tot wijsheid omdat het innerlijk leren is over hetgeen we zijn en hoe we zijn. De weg naar wijsheid en intelligentie wil zeggen onszelf als menselijke wezens begrijpen. Niet door middel van een theorie. Niet door middel van een concept, maar door rechtstreekse ervaring."